Nezaradené

Pravidlá súťaže

 1. Súťaž organizuje firma MalujemeKE , so sídlom Poničanova 14, Košice, malujemeke@malujemeke.sk
 2. Súťaž bude trvať od: 7.5.2018   do: 21.5.2018
 3. Do súťaže sa môžu zapojiť osoby staršie ako 18 rokov, pochádzajúce z Košíc a okolia
 4. Účastníkom súťaže sa stávate po lajkovaní a komentovaní príspevku na sociálnej sieti FB
 5. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci a osoby blízke firmy MalujemeKE
 6. Cenou súťaže je služba: vymaľovanie kuchyne zdarma
 7. Hodnota ceny je 100€
 8. Pre získanie ceny je účastník súťaže povinný komentovať a lajkovať príspevok o súťaži na sociálnej sieti FB
 9. Výherca sa určuje žrebovaním
 10. Výherca bude upovedomený telefonicky, správou, alebo emailom, hneď po skončení súťaže, výsledky budú zverejnené aj na stránke
 11. Výhra bude odovzdaná osobne formou služby po dohode s výhercom
 12. Výherca stráca nárok na výhru pokiaľ nepochádza a z Košíc a okolia pokiaľ nespĺňa stanovený vek
 13. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v prípade hrubých porušení pravidiel súťaže, v prípade hanlivých a nevhodných komentárov, ktoré porušujú zásady slušného správania
 14. Osobné údaje, ktoré sa budú spracovávať sú meno účastníka, kontakt na účastníka email, telefón, pokiaľ sa nachádza na účastníkovom FB profile
 15. Tieto údaje sa odstránia ihneď po ukončení súťaže, v prípade výhercu ihneď po odovzdaní ceny
 16. Organizátor týmto prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.
 17. Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *